hai i'm mika

yves or giselle mixed (w)asian she/it+ lesbian 17 jewish intp 5w6 libra

i bear thing buzzfeed unsolved, strawberry candy, horror movies, coding (to an extent...), girls, blameitonjorge, chn48 & kpop!

kpop loona choeveswon billlie sheon tiot junhyeon le sserafim yunjin fromis jiheon ningning and many others oopsies

chn48 daxiaoqiao xu jiaqi ma yuling wang ruiqi zhao jiarui xie feifei wang qiuru xu chuwen

url hoard here

Edit
Pub: 10 Aug 2021 13:25 UTC
Edit: 18 Oct 2023 19:10 UTC
Views: 6453